Verhaal van pand 15. Kantoor Beauftragte

De vertegenwoordiger van Seyss-Inquart