Verhaal van pand Maliebaanstation

De deportaties van joden beginnen