90. Winterhulp Nederland, Volksdienst NSB (kringhuis afd. Utrecht NSVO vanaf juni 1942)

« »

Verhalen

Geen knoop van mijn gulp voor de Winterhulp

Het aantal Duitse en aan de bezetter gelieerde instanties aan de Maliebaan neemt in het najaar van 1940 snel toe. In oktober komt op nummer 90 het kantoor van de Winterhulp te zitten, de door Seyss-Inquart in het leven geroepen Nederlandse variant van de Winterhilfe.

« »

Plattegrond

« »