Verhaal van pand 15. Kantoor Beauftragte

De vertegenwoordiger van Seyss-Inquart

In de tweede maand van de bezetting, juni 1940, vestigt zich een belangrijke organisatie in het kolossale pand Maliebaan 15. Het wordt het kantoor van de Beauftragte van de Rijkscommissaris in de provincie Utrecht, een zekere Henning von Winterfeld. Hij hoeft niet extra vroeg op om op tijd op zijn werk te zijn: pal aan de overkant van de Maliebaan gaat hij wonen, in een al bijna even imposant pand op nummer 12.

Voor zijn kantoor op nummer 15, tegenwoordig in gebruik als regionaal hoofdkantoor van de Rabobank, heeft Henning von Winterfeld de gemeente ingeschakeld. De gemeente Utrecht vordert dat pand voor hem, zo regelt de bezetter dat soort kwesties. Er woont een man alleen in, de zoon van de schatrijke sigarenfabrikant Ribbius Pelletier. Hij moet een ander onderkomen zoeken, hij kan nog net op tijd de kostbare schilderijenverzameling bij het Centraal Museum onderbrengen. Er gaat enige tijd later trouwens ook een retourzending kunst van het Centraal Museum naar de Maliebaan. De bezetter wil het nuttige met het aangename verenigen en vraagt voor het kantoor van de Sicherheitspolizei (op nummer 74) vijf schilderijen. Ook Beauftragte Henning von Winterfeld krijgt voor zijn imposante huis een partij schilderijen geleverd, en er gaat ook nog het een en ander naar de Ordnungspolizei op nummer 10 (de buren van Von Winterfeld) en naar een paar andere Duitse organisaties die in die eerste weken na de bezetting aan de Maliebaan zijn neergestreken.

Van wat er in het kantoor van de Beauftragte allemaal gebeurt is niet zoveel bekend: de vertegenwoordigers van Rijkscommissaris Seyss-Inquart in de verschillende provinciehoofdsteden zijn een schakel in de moeilijk te doorgronden bureaucratie van de bezetter. Een ding weten we zeker: in het kantoor van Henning von Winterfeld vindt op woensdag 26 februari 1941 een vergadering plaats van de bezettingsautoriteiten en Nederlandse gezagsdragers over de die dag uitgebroken Februaristaking. Daar bespreken de aanwezigen de maatregelen die deze voor Duitsers ongehoorde protestacties moeten beëindigen.

Terug naar pand 15. Kantoor Beauftragte