Verhaal van pand 40. Rooms-katholiek aartsbisdom

Aartsbisschop De Jong krijgt Duits bezoek