27. NSB, afdeling ledenregistratie

« »

Een van de vele NSB-panden aan de oostkant van de Maliebaan. Hier zat gedurende een groot deel van de oorlog de afdeling ledenadministratie van de NSB gevestigd.

Plattegrond

« »