12. Woonhuis Beauftragte

« »

Het is de ambtswoning van de Beauftragte in de provincie Utrecht, de provinciaal plaatsvervanger van Rijkscommissaris Seyss-Inquart. De eerste, die al in mei 1940 dit huis betrekt, is dr Henning von Winterfeld. Na hem komt dr Arthur Joachim.

Plattegrond

« »